Office Factory

Office Factory är specialiserade på ekonomitjänster inom affärssystemet Jeeves ERP.

Det kan vara svårt att hinna med allt man vill vid tillväxt. Befinner du dig i en sådan situation och har behov av kompetenta ekonomiresurser som kan Jeeves? Office Factory har möjlighet till att ta hand om hela eller delar av ert ekonomiarbete i Jeeves och ni får alltid den bemanning och leverans som krävs för stunden. Office Factory kan Jeeves, använder själva Jeeves sedan 2004 för drygt 100 företag och kan hantera allt från bokföring, bokslut, deklarationer, rådgivning mm fram tills revisorn reviderar. Office Factory utför helt enkelt alla tjänster och rutiner som krävs av en ekonomiavdelning. Redovisningstjänsterna kan vara under en begränsad tidsperiod och avse en viss funktion. Eller outsourcar ni hela er ekonomifunktion. Office Factory blir er ekonomiavdelning för allt löpande ekonomiarbete och ger er de underlag ni behöver för uppföljning och viktiga beslut. Office Factory är ett Srf auktoriserat företag där ekonomitjänsterna genomförs av välutbildade ekonomer med lång erfarenhet av praktiskt ekonomiarbete i Jeeves ERP.

Läs mer om Office Factory här